divendres, 12 de desembre de 2014

Claners

Els Claners el 22 de novembre vam estar estudiant diferents alternatives de projectes i vam escollir aquell que ens motivava a tots: l'organització d'una sortida de totes les unitats i amb els altres dos agrupaments de Viladecans (A.E. i G. Sant Joan  i A.E. i G. Garbí). En el cau del dia 6 de desembre vam fer un llistat de totes les tasques a realitzar per poder portar a terme el projecte i així un pròxim dia poder calendaritzar totes aquestes accions.

El 22 de novembre també vam començar a introduir-nos a conèixer com funciones les unitats: etapa evolutiva, objectius, mètode,... Aquest dia vam estar pensant com és un follet. Això ens portarà al tercer trimestre del curs quan podrem entrar a fer suport a les diferents unitats de forma rotativa i poder desenvolupar tot el nostre aprenentatge del llarg del curs.