Unitats


FOLLETS


 És l’edat de la màxima il.lusió per la descoberta, pel joc i pel somni.
Els infants surten per primer cop de casa i comencen a descobrir els altres. Així aprenen a viure en col.lectivitat i a ésser alhora persones més autonòmes.
Molts hàbits que adquireixen en aquesta etapa seran per tota la vida.


LLOPS


Som els més aventurers de l´agrupament. Fem moltes excursions i ens agrada molt fer jocs. És l’edat entusiasta de l’expressió i la creativitat, on la imaginació és al servei del joc i de les activitats. Les nenes i els nens aprenen a conviure en grup i a treballar en equip. Comencen a tenir els seus propis valors i es consoliden els hàbits que van formant la seva personalitat.RAIERS


Ens agrada l´aventura: fer rutes, aprendre tècniques , el treball i compartir en grup. És l’edat de l’afirmació d’un mateix, on el desig de projectes i de reptes es fa més present. Els nois i noies desenvolupen el caràcter, les actituds i la capacitat de viure conjuntament i enriqueixen la seva personalitat. La implicació en els projectes potencia el seu compromís personal.
PIONERS


És el temps decisiu per als ideals, per a les preguntes i les ambicions. Per compartir i exprimir les vivències.
Noies i nois perfilen i concreten les seves responsabilitats. Són ells i elles els veritables protagonistes de la vida de la unitat: en són membres actius, i el grup pren una gran importància.CLAN


El clan (17 anys en endavant) és un grup de joves amb finalitat formativa; treballen amb força autogestió, tot duent a terme un projecte propi. Ser cap, el gran repte (18 en endavant) . Ser cap és fer viure a infants i joves els valors de l'escoltisme laic del nostre país. Joves educadors i educadores assumeixen una important responsabilitat, amb la qual viuen moments inoblidables i s'enriqueixen com a persona constantment.