dimarts, 17 d’abril de 2012

Pioners

PIONERS

 És el temps decisiu per als ideals, per a les preguntes i les ambicions. Per compartir i exprimir les vivències.
Noies i nois perfilen i concreten les seves responsabilitats. Són ells i elles els veritables protagonistes de la vida de la unitat: en són membres actius, i el grup pren una gran importància.